Legenda Tanjung Puri

Mata Pelajaran        : Muatan Lokal
Kelas / Semester     : 6 / 1
Sumber                   : Buku Muatan Lokal Tabalong
Sumber Kisah          : Gusti Indra Setiawan


LEGENDA TANJUNG PURI

Jasinvite.com -  Legenda Tanjung Puri Kab. Tabalong

Jasinvite.com -  Legenda Tanjung Puri

Bahari ada karajaan nang bangaran Karajaan Tanjung Puri. Rajanya bangaran Halim Mangku Praja, nang bini bangaran Atika Rara Dirana. Raja wan parmaisurinya baik hati banar. Raja ada baisian anak bibinian dua ikung nang bungas banar. Anak nang tatuha bangaran Putri Roro Sulastri wan adingnya nang pahalusnya bangaran Putri Galuh Sewangi.


Kadua putri ngini balainan banar kalakuannya. Nang tatuha si Putri Roro Sulastri urangnya pangarasan, pina musti, paiyanya wan cakah. Balainan banar wan adingnya Putri Galuh Sewangi nang baik hati, lamah lambut wan randah hati.


Suatu hari, Raja mamandiri kadua putrinya nitu. "Nak, buhan ikam ni hudah ganalan, sadang ae hudah bacari laki gasan kawan hidup. Abah hudah tuha jua. Kada salawasan pang Abah jadi Raja di karajaan ngini" ujar Raja baucap lawan kadua Putrinya.


"Inggih Bah ai" ujar Putri Galuh Sewangi lamah lambut manyahuti.


"Amunnya kaina Abah hudah kadada lagi, siapa haja nang tasugih dari kita? Imbah Abah maninggal, kami kada hakun kalaparan. Ulun kada hakun kawin lawan urang jaba” Putri Roro Sulastri manyahuti pamandiran Abahnya, sumbung banar


"Jangan manilai urang matan harta, pangkat atawa kadudukannya haja Roro ai, tapi liati hatinya" ujar Raja Halim.


Barakatan ilmu nang dipalajari kadua putri nitu matan abdi karajaan, kadua putri tarkanal kacardasan wan kabubungasannya ka mana-mana. Bubuhan Pangiran matan karajaan subarang banyak nang handak maambil bini kadua Putri Raja Halim nang bungas-bungas nitu, dintu jua buhan urang jaba,


Imbah babulan-bulan, Raja Halim Mangku Praja garing. Inya bapatuah lawan kadua putrinya.


"Galuh-galuhku nang bungas-bungas, Abah hudah kada tapi wagas lagi awak, garing Abah ni pina sasar babangat kaini. mun hudah ada baisi pandamping hidup" ujar Raja Halim tabatuk-batuk manahan sakit.


Mandangar pamandiran Raja, Putri Galuh Sewangi kada barasa titikan banyu mata, tatangis. Inya sayang banar lawan Abahnya, Raja Halim. Dalam hati inya bapandir."Amun ada urang nang kawa maampihakan garing Abanya, mun bibinian dijadiakan dangsanak, mun lalakian dijadiakan laki" ujar Putri Galuh Sewangi bapandir dalam hati.


Lain lagi wan dangsanaknya, Putri Roro Sulastri nang katuju ba aksi wan bararamian. Inya kada tatahu muha, kadada asa hara meliat kuitan garing. Raja Halim mangiau pangawal karajaan, manyuruh pangawal maumumakan ka samunyaan ka taluk-taluk karajaan pada Raja handak mangawinakan kadua Putrinya lawan siapa haja nang dipilih ulih kadua Putrinya. Parsyaratannya tasarah kadua Putrinya nang manantuakan. Imbah mandapat parintah kaitu, langsung ai pangawal tadi tulak maumumakan'


"Wahai rakyat Karajaan Tanjung Puri...Pangumumanpangumuman! Aku Raja Halim Mangku Praja handak mangawinakan kadua Putrinya nang bungas-bungas lawan siapa haja nang buhannya pilih.
Parsyaratannya tasaran kedua Putri nang manantuakan. Siapa nang handak maambil bini Putri Raja, datangi haja kaistana. Tartanda Raja Halim Mangku Praja" ujar pangawal kukuciak.


Saminggu imbah pangumuman nitu, kadada nang waninya badatang, malamar kadua putri Raja Halim. Kada maraga kada handak atawa kada katuju, tapi sadar diri asa kada pantas basanding lawan putri raja nang bungas wan pintar.


Samantara nitu, panyakit Raja Halim sasar babangat. Banyak hudah panamba nang harat-harat didatangakan gasan maubati Raja Halim, tapi panyakit Raja Halim kada sing ampihan.


Di kampung Haruai, parakan lawan Karajaan Tanjung Puri, ada lakian bujang nang baniat handak badatang. Tapi lakian nintu kada bungas banar. Mun takurihing maulah urang takutan Ngaran lalakian nintu Joko Jaroli.


Di Karajaan subalah ada jua Putra Mahkota nang bangaran Pangiran Hanung Prabu Cakra nang bungas, ramahan wan bijaksana. Pangiran ngini sama jua handak badatang wan Raja Halim, manjadiakan bini saikung matan kadua Putri Raja Halim. Pangiran Hanung diiringi banyak prajurit.


Kadatangan kadua lalakian bujang nitu tapaimbai. Kaduanya tanganga, maliat kabubungasan kadua Putri nitu. Putri Roro Sulastri wan Putri Galuh Sewangi.


"Putri Galuh Sewangi nang sing bungasan, aku handak manjadiakan ikam bini. Kayapa Putri Galuh Sewangi, hakunlah jadi pandamping hidupku? Ujar Pangiran Hanung parcaya diri.


Hadang hululah Pangiran Hanung, ada syarat nang harus ikam gawi. Ikam harus kawa maubati panyakit Abahku sampai Sidin wagas, sigar kada garing lagi" sahut Putri Galuh Sewangi.


"Mun ikam kawa maampihakan garing Abahku, aku hakun banar jadi bini ikam" ujar Putri Galuh Sewangi lagi.


Imbah mandangar syarat nang dipadahakan Putri Galuh Sewangi, Pangiran Hanung balalakas handak maubati Raja Halim. Dibaca akannya mantra, imbahnya dipusutakan ka awak Raja Halim sampai babarapa kali, tapi Raja Halim kada wagas jua. Pa ampihannya Pangiran Hanung manyarah, mundur ka balakang.


Imbahnya giliran Joko Jaroli dikiau. Joko Jaroli mambaca mantra di banyu suci nang dibawanya matan rumah. Dimasukakan ka muntungnya banyu tadi, imbah tu disamburakannya ka samunyaan awak Raja Halim. Ajaib, nang kaya mambuang kalimpanan, Raja kawa duduk wan sigar, ampih garing.


Sasuai janjinya, Putri Galuh Sewangi manarima Joko Jaroli jadi lakinya, pandamping hidupnya. Manarima Joko Jaroli napa adanya.


Pangiran Hanung nang bijaksana mangakui kakalahannya, tapi inya kada hakun mangawini Putri Roro Sulatri nang bungas banar jua. Maraga kalakuan Putri Roro Sulastri nang kada baik


"Ma'afkan aku Putri Roro Sulastri, aku kada katuju lawan kalakuan ikam nang katuju mahina urang, marandahakan urang wan sumbung" ujar Pangiran Hanung.


"Kanapa ikam kada hakun lawan aku? Aku nih bungas, sugih, samunyaan aku ada baisi, kadada nang kawa manyaingi aku" sahut Putri Roro Sulastri.


Nah, maraga kasumbungan ikam tu pang aku kada katuju” ujar Pangiran Hanung lagi.


Mandangar sahutan kaitu, Putri Roro Sulastri sarik banar, balalu ai inya bamamai manaritis. Manyariki Pangiran Hanung wan prajuritnya wan urang nang ada di parak situ.


Aku kada rugi jua wan ikam tu Pangiran Hanung ai. Dasar buhaya, bidawang, timpakul ikam tu Pangiran Hanung ai" ujar Putri Roro Sulastri bamamai basasambat ngaran binatang.


"Ikam jua, Joko Jaroli nang kada bungas, babau, marigat, bakuringan, buhaya danau. Aku kada hakun jadi kaka ipar ikam"


Mandangar wan maliat kakanya nang sumbung wan tinggi hati, Putri Galuh Sewangi titikan tarus banyu mata.


Kadada angin kadada hujan, hari sing panasan, maka bapatir sing nyaringan, bakilat di langit mananakut. Pas kadangaran bunyi guruh matan jauh, sasar baparak mahancurakan tihang-tihang, pupuhunan rabahan wan tanah bangkangan tabalah.


Samunyaan urang abut, kuciakan katakutanan, bukahan litang pukang maninggalakan istana. Bunyi urang manangis wan minta tulung kadangaran di mana-mana. Rakyat Karajaan Tanjung Puri abut wan kada nangguh mahadapi bancana ngini. Galumbang wan banjir bahari-hari, mahancurakan barataan.


Ujar kisah, Karajaan Tanjung Puri hilang kada tasisa. Nang ada wahini tampat wisata nang kita kanal yaitu Objek Wisata Tanjung Puri nang ada di Kampung Kasiau


Banyu danaunya, ujar kisah matan banyu mata Putri Galuh Sewangi. Satiap malam Jumahat, imbahanu di danau nitu kaciuman bau harum. Di dalam danau nitu jua ada buhaya wan bidawang nang sing ganalan, tapi urangurangnya ai nang kawa maliat.
Klik tombol dibawah ini untuk mengerjakan Tugas Muatan lokal :
Mengerjakan Tugas


Baca juga :